Zarząd koła

Prezes kola

Bogdan Chmura tel. 669063692

kapitan sportowy koła

Jacek Tryburczyk tel. 504211474

Vice-prezes 

Tadeusz Maćkiewicz

Skarbnik  

Marek Pawicki  kom.666538293

Sekretarz 

Marcin Więckowski


Komisja rewizyjna  

Jerzy Figiel - przewodniczący                                     

Piotr Nowacki 

Paweł RafalakSąd Koleżeński                                                  

Hubert Krawiec - przewodniczący

Grzegorz Szmulewicz

Sławomir Szmulewicz


delegat koła

Bartłomiej Kacprzak

zastępca delegata

Robert Chojnacki