<1>Składki 2017.Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

   86,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia,

4)  kobiety od 60 roku życia

  43,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestni 

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne i górskich-pełna

165 zł

 350 zł

Wody nizinne bez wód górskich - niepełna 

125 zł

 

ULGA I- 50%: młodzież szkolna  i studenci w wieku 16 -24 lat, kobiety od 60 roku życia,mężczyźni od 65 roku życia,odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności).**

WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

83 zł (wody nizinne i górskie ulgowa - pełna)

63 zł (wody nizinne bez wód górskich ulgowa - niepełna)

ULGA II-75%: osoby od 75 roku życia,

odznaczeni Złotą Odznaką  PZW z Wieńcami,

członek uczestnik  do 16 lat.**

 

 

42zł (wody nizinne i górskie ulgowa - pełna)

32zł (wody nizinne bez wód górskich ulgowa - niepełna)

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

 40  zł          20 zł                10 zł

 

 

OKRESOWE

1-dniowa wody nizinne i górskie

  20 zł

 40 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie 

  40 zł

 80 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

  60 zł

 

ka PZW

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,